• Informiši se: (+381) 63 477 158
  • Petra Dobrnjca 106, Petrovac na Mlavi
  • Pon - sub: 08 - 16

On-Grid solarni sistemi

Šta su On-Grid solarni sistemi?


Najjednostavnije rečeno, On-Grid solarni sistemi su oni koji su priključeni na javnu električnu mrežu (EPS).

Njihovo postojanje predstavlja prednost u svim domaćinstvima u kojima radi ovaj sistem, takođe je prednost u svim državama u kojima se mogu naći takozvani On-Grid solarni sistemi.

Kada sija sunce i kada sistem stvara energiju sa stvorenom količinom energije može da se desi sledeće: ili će se odmah potrošiti u domaćinstvu koje se snabdeva solarnom energijom i tako se uštedi račun za struju, ili se energija vraća u javnu električnu mrežu. U ovom slučaju regenerisana energija se izmeri i kasnije se obračuna između domaćinstva i elektrodistribucije.

Domaćinstva najmanje troše energiju u toku dana (svi rade, na poslu su, u školi, itd.), međutim, na nivou države upravo se preko dana troši najviše, i solarni sistemi pomažu da se potražnja za energijom zadovolji. Ako već postoji dovoljan broj solarnog sistema u zemlji, onda taj sistem može da redukuje rad zagađujućih elektrana koje rade na tradicionalan način (naprimer: termoelektrane, nuklearne elektrane, itd).

U odnosu na dan, tokom noći je potrošnja mnogo manja na nivou države. U to doba solarni sistem ne proizvodi energiju, domaćinstva troše energiju iz tradicionalnih izvora električne energije, koju, naravno, meri strujomer. To znači da postoji regenerisana i potrošena količina energije, i treba je samo obračunati po vremenskim periodima.

Solarni sistemi mogu biti monofazne, odnosno trofazne. Snaga On-Grid solarnih sistema kreće se od nekoliko stotina vati do nekoliko MW snage. Za domaćinstva najčešće se izgrađuju On-Grid solarne elektrane od 3 do 8kW snage. Sa ovim elektranima može da se u potpunosti pokriva potrošnja električne energije u domaćinstvima. Malim i srednjim firmama, preduzetnicima preporučujemo On-Grid solarne sisteme od 10 do 50kW snage. Velikim potrošačima, pogonima, velikim robnim kućama preporučujemo izgradnju solarne elektrane veće od 50kW.

U svakom slučaju snagu solarne elektrane treba prilagoditi mesečnom ili godišnjem potrošnju električne energije. Godišnja ili mesečna potrošnja električne energije lako može da se odredi iz računa za električnu energiju.

Kod On-Grid solarnih elektrana može da se računa da na području Srbije i okolnih zemalja 1kW solarni sistem godišnje stvara od 1150 do 1250kWh električne energije.

Naprimer, ako godišnje potrošite 7800kWh onda preporučujemo Vam On-Grid solarnu elektranu između 6,5 do 7,0kW snage. Ako računamo solarnu elektranu od 7,0kW i proizvodnju električne energije od 1150kWh/1kW/godina onda lako možemo izračunati da ovaj solarni sistem godišnje stvara 7,0 x 1150kWh = 8050 kWh. To znači da ovaj sistem dovoljan je da pokriva godišnju potrošnju električne energije od 7800kWh.

Kako On-Grid solarni sistem vraća energiju u javnu električnu mrežu?​

Prvo se potpisuje ugovor sa elektrodistribucijom. U današnje vreme to ne bi trabalo da predstavlja komplikovan birokratski postupak. Ako se potpisuje ugovor između vlasnika On-Grid solarne elektrane i distributera električne energije onda se ugovara vreme kada oni izlaze na teren i instaliraju novi brojač (zamena električnog brojila u većini evropskim zemanja je besplatna) i da se pokrene solarni sistem zajedno sa instalaterom.

Ako se ovo izvrši, pokreće se svakodnevni rad sistema. Jedan solarni sistem koji je priključen na javnu mrežu radi automatizovano, obraća pažnju na sve, ukoliko prestane sa radom posle određenog vremena ponovo se pokreće. Njegov rad ne zahteva spoljašnju intervenciju. Poželjno je znati da će sistem prestati sa radom i proizvodnjom električne energije ako na spoljašnjoj električnoj mreži nema energije. Ovo je bitna i neophodna operativna karakteristika jer omogućava bezbednost ljudima. Ako neko želi da radi na električnoj mreži, bilo unutar kuće ili van nje, onda se isključuje određeni deo mreže. Ne bi bilo dobro da neko zbog solarne elektrane strada od strujnog udara. Znači, ako nema struje onda ni On-Grid solarni sistem ne radi.

Koji su glavni delovi On-Grid solarnog sistema?

On-Grid solarni sistem sastoji se od sledećih delova:

 

1. Solarni deo (solarni paneli)

2. Inverter/regulator i protivnaponska zaštita

3. Električni razvodni ormar sa osiguračima

4. Potrošači u domačinstvu ( televizor, računar, veš mašina, sijalice itd )

5. Merenje proizvodene i potrošene električne energije

Awesome Image
Zašto izabrati Vesanet?

4 dobra razloga

01
Icon
PRECIZNO PROJEKTOVANJE

Stručnost i iskustvo našeg tima pružiće Vam optimalan proračun sistema, čime ćete dobiti maksimalnu iskorišćenost resursa i investicije.

02
Icon
PROFESIONALNA MONTAŽA

Naši iskusni monteri izvode radove po najvišim svetskim standardima. Montaža i puštanje sistema u rad često budu završeni u samo jednom danu.

03
Icon
SISTEM "KLJUČ U RUKE"

Našim klijentima nudimo sistem "ključ u ruke", koji uključuje i pribavljanje dokumentacije za EPS, vođenje postupka i potpisivanje ugovora.

04
Icon
GARANCIJA DO 30 GODINA

Ugrađujemo najsavremeniju i visoko standardizovanu opremu vodećih svetskih proizvođača, na koju dobijate čak i do 30 godina garancije na ispravnost.